ANBI

Naam: Stichting Ambulanceteam

Vestigingsplaats: Dordrecht

RSIN: 851144901

Contactgegevens:
www.ambulanceteam.nl
info@ambulanceteam.nl

Bestuurssamenstelling:
-Voorzitter: R.M Geerling
-Secretaris: R. Lange
-Penningmeester M. Kraayeveld

Doelstelling:
De stichting stelt zich ten doel: het leveren van een (financiële) bijdrage aan
goede doelen, meer in het bijzonder aan –maar niet beperkt tot- die welke ten
dienste staan aan de bestrijding van de ziekte kanker, alsmede aan die welke
ten dienste staan aan de bevordering van het lichamelijk en geestelijk welzijn
van patiënten die leiden aan de ziekte kanker, alsook hun naasten en voorts al
hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Beleidsplan:
De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
– het bijeenbrengen van sponsoring en donaties;
– het deelnemen aan en/of organiseren van al dan niet sportieve evenementen en                  activiteiten in de breedste zin van het woord.

Beloningsbeleid:
Het bestuur krijgt geen vergoeding of salaris voor de verrichte werkzaamheden.

Verslag uitgevoerde activiteiten:
– Zwemmarathon in combinatie met andere Roparun teams
– Verkoop van o.a oliebollen
– EHBO taken tijdens de kerstmarkt en lentemarkt in Vlaardingen
– Promotie van ons team via sponsoren

Controleer het hier bij de belastingdienst. (Ambulanceteam, Dordrecht)