ANBI

Naam: Stichting Ambulanceteam

Vestigingsplaats: Dordrecht

RSIN: 851144901

Contactgegevens:
www.ambulanceteam.nl
info@ambulanceteam.nl

Bestuurssamenstelling:
-Voorzitter: R.M Geerling
-Secretaris: R. Lange
-Penningmeester M. Kraayeveld

Doelstelling:
De stichting stelt zich ten doel: het leveren van een (financiële) bijdrage aan
goede doelen, meer in het bijzonder aan –maar niet beperkt tot- die welke ten
dienste staan aan de bestrijding van de ziekte kanker, alsmede aan die welke
ten dienste staan aan de bevordering van het lichamelijk en geestelijk welzijn
van patiënten die leiden aan de ziekte kanker, alsook hun naasten en voorts al
hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Beleidsplan:
De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
– het bijeenbrengen van sponsoring en donaties;
– het deelnemen aan en/of organiseren van al dan niet sportieve evenementen en                  activiteiten in de breedste zin van het woord.

Beloningsbeleid:
Het bestuur krijgt geen vergoeding of salaris voor de verrichte werkzaamheden.

Verslag uitgevoerde activiteiten:
– Zwemmarathon in combinatie met andere Roparun teams
– Verkoop van o.a oliebollen
– EHBO taken tijdens de kerstmarkt en lentemarkt in Vlaardingen
– Promotie van ons team via sponsoren

 

Controleer het hier bij de belastingdienst. (Ambulanceteam, Dordrecht)

Debet 2017 Credit 2017
kasgeld 86,52 saldo 2016 1073,28
saldo spaarrekening 4,74 collecte 58,8
saldo bank 886,24 lentemarkt 267,74
kosten 1696,6 verkoop loten 2018 700,00
aankoop loten 2018 2500,00 ontvangen sponsorgeld 6725
inschrijfgeld 2018 3345,00 dancetour 110
oliebollenaktie 201,96 eigen bijdrage  2018 100,00
zwemmarathon 2018 1402,84
sinterklaasaktie 886,14
naar roparun 4949,18 zwemmarathon 2017 1456,44
loten 2017 890
Totaal 13670,24 Totaal 13670,24